Esleipenak

Syndicate content

GUZURMENDI MASTIETAKO I.E.U.KO URBANIZAZIO LANAK ESLEITZEA.

Nik, Ana Menchacatorre Ibargüengoitia, Gorlizko (Bizkaia) Elizateko Udaleko idazkariak, egiaztatzen dut ondorengo iragarkia www.gorliz.net web orrialdeko kontratugile-profilean argitara eman dela 02/11/2018 - 11:45.

Titulo fichero: 

ESLEITZEA

Fichero: 
Descargar fichero (53.2 KB)
Huella SHA1: 33b7b5adc8d99994253426517379a982ff307554

ADJUDICACION DE LA OBRA DE URBANIZACION DE LA U.E I GUZURMENDI MASTIETAS.

Doña Ana Menchacatorre Ibargüengoitia, Secretario del Ayuntamiento de Gorliz certifica que el presente anuncio se ha publicado en el perfil de contratante de la página web www.gorliz.net con fecha  02/11/2018 - 11:32.

Titulo fichero: 

ADJUDICACION

Fichero: 
Descargar fichero (57.02 KB)
Huella SHA1: 0d2478d757a1ed041bd0560ee99c49d9917cfc19

UDAL INSTALAZIOAK GARBITU ETA KONTSERBATZEKO ZERBITZURAKO ADMINISTRAZIO KONTRATAZIOAREN ESLEIPENA.

Nik, Ana Menchacatorre Ibargüengoitia, Gorlizko (Bizkaia) Elizateko Udaleko idazkariak, egiaztatzen dut ondorengo iragarkia www.gorliz.net web orrialdeko kontratugile-profilean argitara eman dela 13/12/2017 - 13:40.

Titulo fichero: 

ESLEIPENA

Fichero: 
Descargar fichero (58.86 KB)
Huella SHA1: c146815ca48162631ac22083a9cbc496be6cf4e3

GORLIZKO JUBILATUEN ETXEKO TABERNA USTIATZEKO ESLEIPENA.

Nik, Ana Menchacatorre Ibargüengoitia, Gorlizko (Bizkaia) Elizateko Udaleko idazkariak, egiaztatzen dut ondorengo iragarkia www.gorliz.net web orrialdeko kontratugile-profilean argitara eman dela 28/06/2017 - 08:24.

Titulo fichero: 

ESLEITZEA

Fichero: 
Descargar fichero (97.07 KB)
Huella SHA1: 970f31373cf46789eb22d0499faafe6e8d11e689

ENERGIA ELEKTRIKOAREN HORNIKUNTZARAKO KONTRATUAREN ESLEIPEA

Nik, Ana Menchacatorre Ibargüengoitia, Gorlizko (Bizkaia) Elizateko Udaleko idazkariak, egiaztatzen dut ondorengo iragarkia www.gorliz.net web orrialdeko kontratugile-profilean argitara eman dela 23/06/2017 - 10:37.

Fichero: 
Descargar fichero (91.82 KB)
Huella SHA1: a9bf698a6d6d2247693d9d2d4775da7713dfdc32

ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO PARA EL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

Doña Ana Menchacatorre Ibargüengoitia, Secretario del Ayuntamiento de Gorliz certifica que el presente anuncio se ha publicado en el perfil de contratante de la página web www.gorliz.net con fecha  23/06/2017 - 10:36.

Fichero: 
Descargar fichero (54.08 KB)
Huella SHA1: 200a5748707930ae1d2ba1ec93293704ed7b075e

UDAL-JABETZAKOA DEN LUR-ZATIAREN EHUNEKO LEHIAKETA

Nik, Ana Menchacatorre Ibargüengoitia, Gorlizko (Bizkaia) Elizateko Udaleko idazkariak, egiaztatzen dut ondorengo iragarkia www.gorliz.net web orrialdeko kontratugile-profilean argitara eman dela 13/12/2016 - 13:19.

Fichero: 
Descargar fichero (39.68 KB)
Huella SHA1: 7db6eeeec34c7f53e4b7a66191034b7e3a56af5d

KIROL ARLOKO IKASTAROAK ETA JARDUERAK KOORDINATU, KUDEATU ETA AHOLKULARITZA TEKNIKOA EMATEKO ZERBITZUA ESLEITZEA

Nik, Atsegine Solozabal García, Gorlizko (Bizkaia) Elizateko Udaleko behin-behineko idazkariak, egiaztatzen dut ondorengo iragarkia www.gorliz.net web orrialdeko kontratugile-profilean argitara eman dela 24/10/2016 - 06:58.

Titulo fichero: 

KIROL ARLOKO IKASTAROAK ETA JARDUERAK KOORDINATU, KUDEATU ETA AHOLKULARITZA TEKNIKOA EMATEKO ZERBITZUA ESLEITZEA.

Fichero: 
Descargar fichero (97.69 KB)
Huella SHA1: 3307e1071f1dc098aaa23e49eee0183c10f01560

GOI-MAILAKO ARKITEKTOAREN HIRIGINTZA-AHOLKULARITZAKO ZERBITZUAREN ESLEITZEA

Nik, Atsegine Solozabal García, Gorlizko (Bizkaia) Elizateko Udaleko behin-behineko idazkariak, egiaztatzen dut ondorengo iragarkia www.gorliz.net web orrialdeko kontratugile-profilean argitara eman dela 29/09/2016 - 08:16.

Titulo fichero: 

GOI-MAILAKO ARKITEKTOAREN HIRIGINTZA-AHOLKULARITZAKO ZERBITZUAREN ESLEITZEA

Fichero: 
Descargar fichero (54.97 KB)
Huella SHA1: 018e6180108b0b3a295bce973c8d186f202b07d0

ARTEAGA KALEKO UR HORNIKUNTZA BERRIZTATZEKO ESLEITZEA

Nik, Atsegine Solozabal García, Gorlizko (Bizkaia) Elizateko Udaleko behin-behineko idazkariak, egiaztatzen dut ondorengo iragarkia www.gorliz.net web orrialdeko kontratugile-profilean argitara eman dela 06/09/2016 - 07:26.

Titulo fichero: 

ARTEAGA KALEKO UR HORNIKUNTZA BERRIZTATZEKO ESLEITZEA

 

Fichero: 
Descargar fichero (88.63 KB)
Huella SHA1: f531c6c2981296f63f17cdac9da44248221d68fa