Egindako kontratazioak

Syndicate content

UDAL INSTALAZIOAK GARBITU ETA KONTSERBATZEKO ZERBITZURAKO ADMINISTRAZIO KONTRATAZIOAREN ESLEIPENA

Nik, Juana Gorostiza Fernandez de Villaran, Gorlizko (Bizkaia) Elizateko Udaleko idazkari orokorrak, egiaztatzen dut ondorengo iragarkia www.gorliz.net web orrialdeko kontratugile-profilean argitara eman dela 28/10/2013 - 12:22.

Fichero: 
Descargar fichero (93 KB)
Huella SHA1: e91204a5e41ab338d64c76549c206d98d6409896

GAZTE TOPALEKUAREN ZERBITZURAKO ADMINISTRAZIO- KONTRATAZIOA

Nik, Juana Gorostiza Fernandez de Villaran, Gorlizko (Bizkaia) Elizateko Udaleko idazkari orokorrak, egiaztatzen dut ondorengo iragarkia www.gorliz.net web orrialdeko kontratugile-profilean argitara eman dela 17/09/2012 - 11:27.

Fichero: 
Descargar fichero (81.63 KB)
Huella SHA1: 5d6aca951d53331d8cde02b9fbc69acf9cd3f86f

UDALEKO BERDEGUNEEN, PARKEEN, LORATEGIEN, ZUHAIZTIEN ETA BIDEEN KONTSERBAZIO ETA MANTENTZE-LAN INTEGRALERAKO ADMINISTRAZIO KONTRATAZIOAREN ESLEIPENA.

Nik, Juana Gorostiza Fernandez de Villaran, Gorlizko (Bizkaia) Elizateko Udaleko idazkari orokorrak, egiaztatzen dut ondorengo iragarkia www.gorliz.net web orrialdeko kontratugile-profilean argitara eman dela 15/03/2012 - 10:04.

Fichero: 
Descargar fichero (93.11 KB)
Huella SHA1: b79c9c706c8ff61fd33c63dc5dc9daee15f362cc

UDAL INSTALAZIOAK GARBITU ETA KONTSERBATZEKO ZERBITZURAKO ADMINISTRAZIO KONTRATAZIOAREN ESLEIPENA

Nik, Juana Gorostiza Fernandez de Villaran, Gorlizko (Bizkaia) Elizateko Udaleko idazkari orokorrak, egiaztatzen dut ondorengo iragarkia www.gorliz.net web orrialdeko kontratugile-profilean argitara eman dela 13/02/2012 - 12:26.

Fichero: 
Descargar fichero (96.65 KB)
Huella SHA1: 8871fe45d859a47c0788c9e770da5f8990cd66e8

GORLIZKO NAGUSIEN ETXEKO TABERNAREN USTIAPENERAKO ZERBITZU-KONTRATUAREN ESLEIPENA.

Nik, Juana Gorostiza Fernandez de Villaran, Gorlizko (Bizkaia) Elizateko Udaleko idazkari orokorrak, egiaztatzen dut ondorengo iragarkia www.gorliz.net web orrialdeko kontratugile-profilean argitara eman dela 13/02/2012 - 12:14.

Fichero: 
Descargar fichero (90.32 KB)
Huella SHA1: f89a3001e8df2b4e92789cd405d3bbd2f280200d

AHOLKULARITZA JURIDIKOAREN ZERBITZUAREN ESLEIPENA

Nik, Juana Gorostiza Fernandez de Villaran, Gorlizko (Bizkaia) Elizateko Udaleko idazkari orokorrak, egiaztatzen dut ondorengo iragarkia www.gorliz.net web orrialdeko kontratugile-profilean argitara eman dela 01/12/2011 - 12:53.

Fichero: 
Descargar fichero (84.14 KB)
Huella SHA1: af5f3c8fd7024368ddf0ed0ecb8461066da7e85a

KIROL ARLOKO IKASTAROAK ETA JARDUERAK KOORDINATU, AHOLKULARITZA TEKNIKOA EMAN ETA KUDEATZEKO ZERBITZU-KONTRATUAREN ESLEIPENA

Nik, Juana Gorostiza Fernandez de Villaran, Gorlizko (Bizkaia) Elizateko Udaleko idazkari orokorrak, egiaztatzen dut ondorengo iragarkia www.gorliz.net web orrialdeko kontratugile-profilean argitara eman dela 20/10/2011 - 12:23.

Fichero: 
Descargar fichero (85.29 KB)
Huella SHA1: 53d8db31bfa17bd6e7727b190c7c9100f7c2e9e0

2011ko UDALDIRAKO ZERBITZUEN ESLEIPENA

Doña Juana Gorostiza Fernández de Villarán, Secretario del Ayuntamiento de Gorliz certifica que el presente anuncio se ha publicado en el perfil de contratante de la página web www.gorliz.net con fecha 09/06/2011 - 12:58.

Fichero: 
Descargar fichero (115.55 KB)
Huella SHA1: 2d09f092bc0633fae5daf9985d7802cbef3c2b90

ADJUDICACIÓN SERVICIOS DE TEMPORADA VERANO 2011

Doña Juana Gorostiza Fernández de Villarán, Secretario del Ayuntamiento de Gorliz certifica que el presente anuncio se ha publicado en el perfil de contratante de la página web www.gorliz.net con fecha 09/06/2011 - 12:57.

Fichero: 
Descargar fichero (124.2 KB)
Huella SHA1: e0ca8c2943de1ab9486969e926b996e59447bf54

UDAL-KIROLDEGI BERRIAREN OINARRIZKO PROIEKTUA, BURUTZAPEN-PROIEKTUA ETA SEGURTASUN ETA OSASUN-PROIEKTUA IDAZTEAREN ZERBITZU-KONTRATUAREN ESLEIPENA

Nik, Juana Gorostiza Fernandez de Villaran, Gorlizko (Bizkaia) Elizateko Udaleko idazkari orokorrak, egiaztatzen dut ondorengo iragarkia www.gorliz.net web orrialdeko kontratugile-profilean argitara eman dela 30/05/2011 - 11:50.

Fichero: 
Descargar fichero (24.5 KB)
Huella SHA1: 91d250925a3f457a30e12f42de6b866afadefcc2