ERANSKINA - PROPOSAMEN EREDUA - GUZURMENDI-MASTIETAKO I.E.U.KO LIZITAZIOA

Printer-friendly version

Nik, Ana Menchacatorre Ibargüengoitia, Gorlizko (Bizkaia) Elizateko Udaleko idazkariak, egiaztatzen dut ondorengo iragarkia www.gorliz.net web orrialdeko kontratugile-profilean argitara eman dela 29/12/2017 - 11:27.

Fichero: 
Descargar fichero (115.25 KB)
Huella SHA1: eb6d1839bf1a9f435f764bb5e0619326df87d8a5